Asociatia Furnizorilor de Servicii de Certificare

Asociatia Furnizorilor de Servicii de Certificare, este o organizatie deschisa, ce are ca scop promovarea utilizarii certificatelor digitale calificate, stabilirea standardelor de calitate si securitate, precum si promovarea unui cadru legislativ flexibil, adecvat dinamismului economiei de piata.

Asociatia este deschisa pentru a primi in cadrul sau orice furnizor de servicii de certificare. Pentru includerea in cadrul asociatiei, urmati pasii de mai jos, sau contactati-ne direct

Un candidat, pentru a obtine calitatea de Membru, va inainta o scrisoare de adeziune Consiliului Director prin Secretar, cuprinzand o declaratie conform careia candidatul cunoaste si accepta Statutul si celelalte documente constitutive ale Asociatiei si doreste sa fie admis drept Membru al Asociatiei.
Scrisoarea de adeziune a candidatului va fi insotita de urmatoarele:


Urmatoarele criterii orientative trebuie avute in vedere in orice moment, atat de candidati, cat si de Membri:

  1. indeplinirea corespunzatoare si la timp a obligatiilor acestora;
  2. conduita de afaceri corecta.

Secretarul va inainta scrisoarea de adeziune catre Consiliul Director. In termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete, Consiliul Director va aproba, respectiv va respinge candidatura si va comunica in scris candidatului decizia sa.

Pana la confirmarea candidaturii decisa prin vot secret in urmatoarea sedinta a Adunarii Generale, candidatul va avea statutul de membru candidat.

Membrii de Onoare vor fi invitati de catre Consiliul Director pe baza propunerii exprimate de oricare dintre membrii si adoptata de Adunarea Generala. Membrul de Onoare poate sa nu inainteze cererea de adeziune. Membrul de Onoare va declara in scris acceptarea ofertei privind calitatea de Membru de Onoare. Asociatia va tine un registru al Membrilor care va fi pus la dispozitia partilor interesate. Persoanele interesate pot obtine informatii in conformitate cu procedura stabilita de Consiliul Director.

Membrii Asociatiei au datoria sa furnizeze informatii pentru completarea si actualizarea informatiilor privind statutul lor (denumirea, sediul, adresa, obiectul de activitate, reprezentantul legal) si orice alte informatii solicitate de Consiliul Director.