Asociatia Furnizorilor de Servicii de Certificare

Comisia Europeană creează cadrul necesar pentru utilizarea la scară largă a semnăturii electronice calificate

Comisia Europeană a prezentat joi, 3 iunie 2021, propunerile de modificări la Regulamentul eIDAS nr. 910//2014, cu accent pe facilitarea utilizării serviciilor de încredere calificate în toate statele membre UE și crearea unor condiții uniforme de prestare a lor.

Conform Memorandumului explicativ care însoțește draftul noii forme a Regulamentului 910/2014, deşi serviciile de încredere sunt clar reglementate, există practici naționale distincte care aduc un risc mare de fragmentare a pieței digitale europene.

De aceea, o practică uniformă la nivelul tuturor statelor membre va consolida piața unică, permiţând cetățenilor, altor rezidenți și întreprinderilor să se bazeze pe un ecosistem îmbunătățit pentru servicii de încredere şi de identitate electronică recunoscute și acceptate peste tot în Uniunea Europeană.

Faptul că unul dintre cele două obiective ale European Digital Identity Wallets este de a facilita cetăţenilor să semneze electronic utilizând semnătura calificată (art. 6a, punctul 3), arată, fără echivoc, că utilizarea la scară largă a semnăturilor electronice calificate a fost, încă de la început, obiectivul central al Regulamentului eIDAS. În acelaşi timp acest obiectiv al Digital Identity Wallet, stabilit de către Comisia Europeană, nu fac altceva decât să confirme demersurile din ultimii ani ai AFSC pentru a identifica cele mai potrivite căi în scopul facilitării utilizării semnăturii calificate, spre deosebire de alte abordări, neinspirate şi nesusţinute cu argumente tehnice, de concentrare a efortului în dezvoltarea de alternative la semnătura calificată.

Alte modificări propuse de Comisia Europeană pentru Regulamentul eIDAS constau în:

  • identități electronice sigure, recunoscute în toate statele membre UE;
  • includerea a noi categorii noi de servicii de încredere - arhivare electronică, registru electronic (electronic ledger), respectiv semnături și sigilii electronice la distanță precum şi atestarea electronică de atribute de identitate;
  • uniformizarea modalităţii de implementare a prevederilor referitoare la identificarea video la distanţă.

Asociaţia Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) din România susţine propunerile Comisiei Europeane de a accelera utilizarea semnăturii electronice calificate şi a serviciilor de încredere calificate, în general, precum şi propunerile de a clarifica anumite prevederi ale Regulamentului eIDAS şi de a limita aplicarea neunitară a legislaţiei europene la nivelul fiecărui stat membru. Cu o experienţă vastă în definirea aspectelor tehnice şi legislative care guvernează serviciile de încredere, AFSC, prin membri săi, se va implica activ în elaborarea unui cadru de aplicare armonizată a normelor UE.

Nicolae GHIBU
Președinte

Comisia Europeană apreciază inițiativa României pentru implementarea cărții electronice de identitate

Zilele acestea a fost dat publicității raportul de țară pentru România, DESI 2018.

În acest raport, este apreciat demersul țării noastre de a implementa cartea electronică de identitate, prin inițiativa legislativă a MAI din martie 2017. Așa cum arată și raportul Comisiei care referă aspecte prezentate în expunerea de motive a inițiativei legislative, ce poate fi accesată aici: www.cdep.ro/proiecte/2017/500/70/5/em720.pdf și din care am extras un pasaj mai jos.

"Având în vedere evoluția tehnologică pe care o cunoaște societatea informațională, cu referire la multiplicarea serviciilor oferite cetățenilor, subscrise domeniului e-guvernare, e-administrație, e-identitate, e-sănătate, precum și în considerarea proiectelor europene aflate în derulare (European Citizen Card, i2010 etc.), se impune ca viitorul document de identitate să ofere titularului accesul la aceste servicii, atât la nivel național, cât și la nivel european, precum și să asigure suportul tehnic necesar, în vederea folosirii semnăturii electronice pentru reducerea birocrației în relațiile cetățeanului cu autoritățile publice."

Practic, cartea electronică de identitate ar deveni un instrument modern de autentificare al cetățenilor în raport cu serviciile adminstrative ale statului, precum și un suport fizic la îndemână pentru certificatele calificate, făcând astfel semnătura electronică calificată mult mai accesibilă pentru cetățeni, acest tip de semnătură electronică fiind singurul care are aceeași valoare legală cu semnătura olografă la nivel european, conform Regulamentului EIDAS.

AFSC rămâne deschis pentru a contribui cu expertiza de peste 15 ani în domeniul semnăturilor electronice și al certificatelor digitale a juriștilor și experților tehnici la definitivarea unei forme a legii care să nu ducă la încălcarea legislației europene și care să nu vulnerabilizeze, prin acceptarea tacită, împreună cu semnătura electronică oferită de MAI, a oricăror semnături electronice nereglementate, neverificate și posibil neverificabile din lume.

Considerăm că propunerea unei forme care nu lasă loc de interpretări a legii este responsabilitatea tuturor actorilor implicați, direct sau indirect, în procesul legislativ.

Demersurile unei părți din mediul tehnic din administrație, promovate netransparent, din motive pe care nu le înțelegem, deviază obiectivele acestui proiect atât de important pentru dezvoltarea digitală a României, transformând această inițiativă apreciată la nivelul UE, într-un potențial act de încălcare a legislației europene.

Proiectul de lege privind Cardul Electronic de Identitate

Ministerul Afacerilor Interne a emis Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, proiect avizat de Senatul României și aflat în dezbatere la Camera Deputaților.

Asociația Furnizorilor de Servicii de Certificare (AFSC) susține adoptarea acestei legi. Asociația își propune să încurajeze orice modalitate care sa ajute la dezvoltarea mediului digital in Romania, însă în condiții de securitate și de încredere pentru cetățeni.

Asociația a înaintat un amendament cu privire la unul dintre articolele legii, articol care contravine legislației Uniunii Europene, mai precis Regulamentului nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eiDAS).

AFSC nu dorește și nu și-a dorit să stopeze sau sa întârzie derularea unui proiect foarte important pentru Ministerul Afacerilor Interne și pentru Guvern, acela de implementare a Cardului Electronic de Identitate dar insistă ca această lege să fie adoptată într-o formă care să poată fi aplicată, fără a atrage acțiuni de infrigement sau sancțiuni din partea instituțiilor europene.

Premieră UE! Regulament European semnat folosind semnătura electronică

Premieră la Strasbourg! Parlamentul European și Președinția Consiliului UE au semnat Regulamentul European privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, utilizând semnătura electronica calificată în raport cu eIDAS.

Ceremonia marchează un pas important în digitalizarea Europei, fiind primul act legislativ european semnat electronic.

Semnarea electronică a Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale confirmă implicarea Uniunii Europene în promovarea revoluției digitale și în creșterea încrederii cetățenilor europeni în semnăturile electronice emise conform Regulamentului UE nr. 910/2014 (eIDAS).

Prin Regulamentul eIDAS, Uniunea Europeană a creat cadrul legislativ de care era nevoie pentru ca organizațiile și cetățenii din statele membre UE să poată accesa servicii și să realizeze tranzacții on-line și transfrontaliere în siguranță.

Datorită lui, activități precum depunerea declarațiilor fiscale, înscrierea la o universitate străină, deschiderea unui cont bancar, înființarea unei companii într-un alt stat membru UE sau participarea la licitații publice pot fi realizate cu mai multă ușurință și în siguranță, online.

Uniunea Europeana incurajeaza renunțarea la documentele tipărite, în favoarea unui mod de lucru paperless

Costul unui document tipărit nu este costul unei coli de hârtie. Este costul resurselor pe care le consumi ca să îl creezi, multiplici, transmiți, păstrezi și distrugi, al tuturor instrumentelor de care ai nevoie ca să faci toate aceste lucruri și al timpului pierdut de angajații tăi care lucrează cu el.

Acesta este motivul pentru care companiile care, datorita domeniului lor de activitate (telecom,  energie, bancar etc.), generau volume mari de documente tipărite – contracte, facturi etc. – au migrat către un mod de lucru electronic, folosind instrumente precum semnătura electronică, marcarea temporală și arhivarea electronică.

Totuși, în lipsa unei legislații europene clare privind serviciile electronice de încredere, aceste companii nu puteau folosi aceleași instrumente în relația cu furnizorii sau clienții lor din alte state membre UE.

Legislația europeană de care era nevoie
În iulie 2016, Uniunea Europeană a umplut acest vid legislativ, adoptând Regulamentul UE 910/2014 (eIDAS) privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă.

Regulamentul eIDAS asigură recunoaşterea reciprocă şi acceptarea sistemelor electronice de identificare în toate statele membre UE, astfel încât valoarea legală a unei semnături electronice este recunoscută în toate statele membre UE.

Ce câștigi prin utilizarea soluțiilor paperless
Prin renunțarea la hârtie și la fluxurile de documente tipărite, in favoarea unui mod de  lucru electronic („biroul paperless”), renunți și la costurile fluxurilor de lucru bazate pe documente, reducând cu peste 30% costurile operaționale. Totodată, economisești timp prețios și câștigi eficiență.

Noutati privind Regulamentul (UE) nr. 910/2014

Astăzi, 1 iulie 2016 intră în vigoare Regulamentul UE 910/2014 (numit și EIDAS) care practic stabilește noile reguli unitare la nivel european cu privire la semnătura electronică și alte servicii adiacente (Secțiunea 4 și următoarele).

Regulamentul consacră mai clar principiul că toate semnăturile electronice și toate documentele electronice au efecte juridice și nu pot fi respinse ca probe doar din motivul că sunt sub formă electronică sau că ar trebui să fie calificate. ( Art 25 (1) și Art 46). Regulamentul păstrează și principiul libertății furnizării serviciilor.

Regimul juridic al semnăturilor electronice calificate este mai precis - aceasta are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe. (Art 25 (2)) Semătura calificată este practic “semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat” din legea 455/2001.

Pe lângă semnăturile electronice, a apărut și termenul de “sigiliu electronic” - care este practic semnătura electronică a persoanei juridice.

Din martie 2016, certificatul digital calificat poate fi utilizat pentru semnarea electronică a documentației necesare obținerii fondurilor europene.

Prin noul sistem MySMIS, potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite. Aplicația poate fi accesată și de pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene (MFE) -www.fonduri-ue.ro, secțiunea MySMIS 2014. În aceeași secțiune de pe site-ul MFE sunt publicate și documente-suport relevante pentru cei care vor sa testeze aplicația sau care vor depune ulterior cereri de finanțare - manuale, tutoriale, întrebări frecvente.

Pentru a fi acceptate de sistem, documentele vor fi semnate electronic – lucru care le asigura autenticitatea, integritatea si non-repudierea –, utilizand certificatul digital calificat al beneficiarului fondurilor europene sau al unei persoane imputernicite de acesta.

Costurile de achizitie a kitului de semnatura electronica sunt eligibile in cadrul cheltuielilor proiectului finantat prin fonduri europene.

Medicii de familie si reteta electronica: situatie la patru luni de la implementarea sistemului - probleme si solutii

Societatea Nationala de Medicina Familiei ( SNMF ) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie ( FNPMF ) multumesc medicilor de familie pentru deplina cooperare in implementarea sistemului de prescriere electronica. Din totalul celor peste 3 milioane de retete electronice prescrise pana in prezent, cele mai multe au fost prescrise de medicii de familie.Cu aceasta ocazie, SNMF si FNPMF aduc la cunostinta CNAS si mass media o sinteza a problemelor intampinate de medicii de familie dupa primele patru luni de utilizare a sistemului de prescriere electronica a retetelor compensate, sistem implementat de CNAS si solutiile propuse de acestia pentru optimizarea sistemului.

Astazi nu poti depune declaratii online.

Potrivit unui anunt publicat pe site-ul ANAF, portalul ANAF va fi indisponibil miercuri, 14 noiembrie 2012 intre orele 20.00 si 20.30. Portalul ANAF nu a functionat nici acum cateva zile, fiind indisponibil din 9 si pana in 12 noiembrie. In intervalul orar in care portalul ANAF nu va functiona, contribuabilii nu vor puteat depune online declaratiile 101,120, 130 si 301.